Danh sách máy chủ

Xin mời chọn máy chủ
Online Bảo trì
button
button
button

Top Cao Thủ

STT Tên nhân vật Level
1
Carnation 110
2
Kevin 110
3
skiller007 110
4
M©TrëCon 110
5
ken 110
6
ThḠ110
7
S·PhiTuy 110
8
Vk 110
9
TúcNæ 110
10
GameMaster 110

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ trợ online
9h - 17h hàng ngày